ذخیره آب ۳۸ سد به کمتر از ۳۰ درصد رسید

۱۰تیر
ذخیره آب ۳۸ سد به کمتر از ۳۰ درصد رسید

ذخیره آب ۳۸ سد به کمتر از ۳۰ درصد رسید

وزارت نیرو اعلام کرد: از ابتدای مهرماه سال گذشته (سال آبی جاری) تاکنون ۲۲۷ میلیمتر بارندگی در کشور اتفاق افتاد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است.