ذخایر گندم

۱۲مهر
ذخایر گندم ۶ ماه است نه ۲ سال/ چه کسی به روحانی آمار غلط می‌دهد؟

ذخایر گندم ۶ ماه است نه ۲ سال/ چه کسی به روحانی آمار غلط می‌دهد؟

در حالی طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی ذخیره گندم کشور به ۶ ماه رسیده که این روزها افزایش ذخایر گندم به ۲ سال، مستند به آمار غلط ارائه شده به رئیس جمهور، بارها از سوی مسئولان دولتی اعلام می شود.