ذخایر گاز طبیعی

۰۵بهمن
شناسایی ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی

شناسایی ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی

یکی از موفقیت‌های برجسته انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته به صنعت نفت کشور و توسعه و بالندگی این حوزه حساس و استراتژیک معطوف می‌شود.