ذخایر گازی

۲۰تیر
ایران تا ۵ سال دیگر صادرکننده بزرگ گاز می‌شود

ایران تا ۵ سال دیگر صادرکننده بزرگ گاز می‌شود

موسسه اعتبارسنجی فیچ با پیش بینی تبدیل شدن ایران به صادرکننده بزرگ گاز تا ۵ سال آینده رشد مصرف داخلی را یکی از موانع در این زمینه دانست و ایران را پس از چین در رتبه دوم جهان از نظر رشد مصرف گاز قرار داد.