ذخایر نفت دنیا

۰۲مهر
نگاه جزیره‌ای ایران به موافقت‌نامه پاریس

نگاه جزیره‌ای ایران به موافقت‌نامه پاریس

به گفته یک کارشناس انرژی، ایران در حالی تعهدات قابل سنجشی در موافقت‌نامه پاریس ارائه داده که تعهدات بزرگترین کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای که منابع غنی هیدروکربوری دارند، مبهم است.