ذخایر نفتی

۲۷شهریور
قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضا و افزایش ذخایر نفتی به کمترین میزان در ۲۶ ماه گذشته رسید و همچنان زیر ۱۰۰ دلار باقی ماند.