ذخایر زیرزمینی آب

۰۶شهریور
خطر فرونشست زمین در شهریار جدی است + تصاویر

خطر فرونشست زمین در شهریار جدی است + تصاویر

برداشتهای بی رویه و بعضأ غیر مجاز از چاه‌های آب دشت شهریار منجر به فرونشست زمین و کاهش سطح ذخایر زیرزمینی آب در دشت شهریار شده که زنگ خطر جدی فرونشست زمین را به صدا در آورده است.