ذخایر اورانیوم

۲۶آبان
خواسته غرب تعلیق۸۰ درصد از سانتریفیوژها است

خواسته غرب تعلیق۸۰ درصد از سانتریفیوژها است

محافل رسانه‌‌ای غرب می‌گویند توقع آمریکا از ایران کنار گذاشتن ۸۰ درصد سانتریفیوژها و ۹۰ درصد ذخایر اورانیوم است و به همین دلیل چشم‌انداز روشنی در مذاکرات وین دیده نمی‌شود.