ذخایر استراتژیک برنج

۲۲تیر
پسر اسطوره فوتبال بدهی ۲۵ میلیارد تومانی خود را پرداخت نکند، وثیقه‌ را به اجرا می‌گذاریم

پسر اسطوره فوتبال بدهی ۲۵ میلیارد تومانی خود را پرداخت نکند، وثیقه‌ را به اجرا می‌گذاریم

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: خریداران ۲۰ میلیارد تومان برنج رهنی از شرکت بازرگانی دولتی طبق قانون موظف به پرداخت هستند و در صورت عدم پرداخت، وثیقه آنها را به اجرا می‌گذاریم.