ذخایر ارزی بانک مرکزی

۲۱تیر
نباید عرصه‌های پیشرفت کشور را به توافق هسته‌ای گره زد/ در بحث پیشرفت هزار راه نرفته داریم

نباید عرصه‌های پیشرفت کشور را به توافق هسته‌ای گره زد/ در بحث پیشرفت هزار راه نرفته داریم

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر توافق هسته‌ای هم حاصل شود نباید عرصه‌های مختلف پیشرفت و اقتصاد کشور را به توافق هسته‌ای گره زد، ما در بحث پیشرفت کشور هزار راه نرفته داریم که در انتظار حرکت ملی است نه امضاء توافق.