ذخایر ارزشمند کشور

۱۳اردیبهشت
جنگلهای شمال اجداد جنگل های اروپا هستند

جنگلهای شمال اجداد جنگل های اروپا هستند

عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی مازندران نسبت به روند افزایش پیدایش سنگ مادری در اثر تخریب جنگلها و کاهش میزان اکسیژن هوا بر اثر اکسیداسیون و احیا هشدار داد.

۱۷اسفند
صِرف دیدن بُعد پرستاری حضرت زینب(س) جفایی بزرگ است

صِرف دیدن بُعد پرستاری حضرت زینب(س) جفایی بزرگ است

امام جمعه شهرستان فیروزکوه گفت: صِرف دیدن بُعد پرستاری حضرت زینب(س) جفایی بس بزرگ است که اگر تلاش ها، سخنرانی ها و خطبه های آتشین و کوبنده آن حضرت نبود، دیگر نامی از اسلام نبود.