ذخائر ملی نفت

۰۶تیر
برداشت از ذخائر مالی نفت مقرون به صرفه نیست

برداشت از ذخائر مالی نفت مقرون به صرفه نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود نوسانات در بازار اوپک برداشت از ذخائر مالی نفت مقرون به صرفه نیست و باید به اقتصاد غیر نفتی تکیه زد.