ذبیح الله نیکفر

۲۹آذر
نیکفر: طرح تحول سلامت باید به شکل بهتری اجرا می شد/ بیگی: این طرح نتوانسته جوابگوی انتظارات مردم باشد/ طرحی که در در آینده با مشکل روبرو می شود

نیکفر: طرح تحول سلامت باید به شکل بهتری اجرا می شد/ بیگی: این طرح نتوانسته جوابگوی انتظارات مردم باشد/ طرحی که در در آینده با مشکل روبرو می شود

طرح تحول نظام سلامت با هدف افزایش پاسخگویی نظام سلامت، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم، کاهش درصد خانوارهایی که بخاطر دریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن شده‌اند و…اجرایی شده است اما در عمل با نقاط ضعف زیادی همراه بوده است.