ذبح گوسفند

۰۹مرداد
ذبح قربانی عید قربان در کشتارگاه ها

ذبح قربانی عید قربان در کشتارگاه ها

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت گفت: شهروندان نذورات خود را به قصابی ها سفارش دهند چراکه ذبح گوسفندان فقط در کشتارگاه ها امکان پذیر است.

۰۸مرداد
توصیه هایی درباره ذبح دام در روز عیدقربان

توصیه هایی درباره ذبح دام در روز عیدقربان

از خرید دام زنده و یا گوشت‌هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه می‌شوند، خودداری شود.

۱۰شهریور
آیین ذبح قربانی در عید سعید قربان

آیین ذبح قربانی در عید سعید قربان

حجاج و مومنین همزمان با عید سعید قربان هرساله قربانی در راه خداوند متعال ذبح کرده و گوشت آن را در بین مومنین خیرات می‌دهند.