ذاکرات مستقیم آقای عبدی

۲۷اردیبهشت

مذاکره اکبر عبدی با جان کری

فیلم سینمایی «مذاکرات مستقیم آقای عبدی» ساخته علی شاه حاتمی مراحل فیلمبرداری خود را تا ۲۰ روز آینده به پایان می‌رساند.