ذائقه شناسی

۱۱آذر
نشست ذائقه‌ سنجی جوانان غربی در آشنایی با اسلام

نشست ذائقه‌ سنجی جوانان غربی در آشنایی با اسلام

نشست «مخاطب‌شناسی و ذائقه‌ سنجی جوانان غربی در آشنایی با اسلام با نگاهی به نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا» در تالار ملل دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.