دیوید کچ

۰۷مهر
ثروتمندترین افراد دنیا چه کسانی هستند؟

ثروتمندترین افراد دنیا چه کسانی هستند؟

در این گزارش از اسامی ثروتمندترین افراد جهان و مختصر اطلاعاتی درباره زندگی آن‌ها مطلع خواهید شد.