دیوید کوآن

۱۳اردیبهشت
تلاش پزشکان برای تبدیل گروه خونی A و B به O

تلاش پزشکان برای تبدیل گروه خونی A و B به O

پزشکان در مطالعات خود به نتایجی دست یافتند که نشان‌دهنده روشی برای تغییر گروه‌های خونی A و B به گروه خونی کمیاب O است.