دیوید هال

۲۸شهریور

عکس/ شگفتی‌های زیر دریا

عکاس هنرمندی به نام «دیوید هال» از زندگی و زیبایی‌های زیر آب‌های سرد ساحل کانادا در قسمت شمال‌غربی عکاسی کرده است.