دیوید سینکر

۲۱اردیبهشت
فتنه جدید خاورمیانه را بشناسید

فتنه جدید خاورمیانه را بشناسید

دولت ترامپ با استخدام افراد رادیکال و ضدایرانی، از هیچ تلاشی یرای کاهش نفوذ قدرت جمهوری اسلامی دریغ نخواهد کرد. در این میان انتخاب «دیوید سینکر» به‌عنوان معاون وزارت خارجه حلقه نیروهای ضدایرانی این کشور را تمکیل‌تر کرده است.