دیوان کل محاسبات کشور

۲۳تیر
تشکیل ۳۲۲ پرونده برای فیش‌های حقوقی تاکنون/ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد

تشکیل ۳۲۲ پرونده برای فیش‌های حقوقی تاکنون/ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد

رئیس کل دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۳۲۲ پرونده تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد برخی در جریان رسیدگی و برخی دیگر نیز اجرا شده‌اند و در راستای اقدامات انجام‌شده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است.