دیوان داوری بین‌المللی

۰۹تیر
نزاع گازی ایران و ترکمنستان برنده ندارد
وزارت نفت:

نزاع گازی ایران و ترکمنستان برنده ندارد

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت طی اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره اعلام نتیجه دیوان داوری بین‌المللی درخصوص اختلاف بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن گاز ارائه کرد.