دیوان بیت المال داعش

۰۹تیر
دسته چک داعش هم آمد + عکس

دسته چک داعش هم آمد + عکس

داعش، دسته چکی را برای سهولت در انجام کارهای بانکی در بانک‌های مناطق تحت سیطره خود منتشر کرد.