دیوان اداری

۱۶تیر
کافی نبودن مدرک تحصیلی برای پست سازمانی

کافی نبودن مدرک تحصیلی برای پست سازمانی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.