دیوان‌های شعر

۰۲فروردین
برگزاری نمایشگاه «دیوان‌های شعر» در موزه قرآن

برگزاری نمایشگاه «دیوان‌های شعر» در موزه قرآن

مدیر موزه ملی قرآن کریم از آغاز به کار نمایشگاه موقت «دیوان‌های شعر» از دوره تیموری تا قاجار در این موزه خبر داد.