دیوانه شرور

۳۰فروردین
عربستان از شرارت به دیوانگی رسیده است

عربستان از شرارت به دیوانگی رسیده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: رفتار عربستان سعودی از مرز شرارت به مرز دیوانگی رسیده است و اگر این دیوانه شرور تنبیه نشود، این اهانت ها ادامه خواهد داشت.