دیوانعالی

۱۱شهریور

عنکبوت سیاه پس از ۲۰ سال حبس ۴ بار اعدام می‌شود

دیوانعالی کشور حکم ۴ بار اعدام، ۲۰ سال حبس و ۱۷۳ ضربه شلاق متهم معروف به عنکبوت سیاه را تأیید کرد.