دیوار گچی

۲۶بهمن
مخفی کردن جسد تکه تکه شده در قالب‌های گچ

مخفی کردن جسد تکه تکه شده در قالب‌های گچ

دو کارگر افغان، مردی را کشتند جسدش را مثله کردند، در قالب‌های گچ ریخته و سپس هر تکه را در مناطق مختلف پایتخت رها کردند. آنها پس از دستگیری از سوی پلیس مدعی شدند مقتول، گردنبند طلایشان را دزدیده بود.