دیوار صوتی

۲۶دی
نصب دیوار صوتی در بخش پایانی بزرگراه امام علی(ع)

نصب دیوار صوتی در بخش پایانی بزرگراه امام علی(ع)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲۰ تهران از نصب دومین دیوار صوتی این منطقه در محدوده بزرگراه امام علی(ع) خبر داد.