دیوار شیشه ای

۲۸اردیبهشت
آقای بازیگر: «دیوار شیشه‌ای» ربطی به زندگی شخصی احسان علیخانی ندارد

آقای بازیگر: «دیوار شیشه‌ای» ربطی به زندگی شخصی احسان علیخانی ندارد

واشقانی درباره شباهت نوع اجرایش به اجرای احسان علیخانی نیز گفت: در «دیوار شیشه‌ای» مشکلی برای زندگی فرهاد تعریف کردیم که هیچ ربطی به زندگی شخصی احسان علیخانی ندارد و از همین حیث نمی‌توان این دو را به یکدیگر ربط داد.