دیوار ساحلی

۱۷شهریور
آغاز عملیات اجرای دیوار ساحلی در فرون آباد

آغاز عملیات اجرای دیوار ساحلی در فرون آباد

شهردار فرون آباد از آغاز عملیات اجرای دیوار ساحلی در انتهای مسیل آب بلوار شهید اصغری خبر داد.