دیوار دانشگاه 3دانشجوی پرتغالی را کشت

۰۶اردیبهشت

دیوار دانشگاه ۳دانشجوی پرتغالی را کشت

فروریختن یک دیوار دانشگاهی در شهر براگا واقع در شمال پرتغال روز چهارشنبه جان سه دانشجو ی ۱۸ تا بیست ساله را گرفت.

۰۸اسفند
۳۰ درصد مدارس کشور توسط خیّرین ساخته شده است

۳۰ درصد مدارس کشور توسط خیّرین ساخته شده است

رییس مجمع خیّرین مدرسه ساز کشور با بیان اینکه ۳۰ درصد مدارس کشور توسط خیّرین ساخته شده است، گفت: ۵۰۰ هزار خیّر مدرسه ساز در کشور و یبش از هزار خیّر در خارج از کشور داریم.