دیوار برلین

۱۹آبان
فروپاشی دیوار برلین ۳۰ ساله شد

فروپاشی دیوار برلین ۳۰ ساله شد

فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ میلادی که به نمادی از جنگ سرد تبدیل شده بود ، با دخالت رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا ، منجر به اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۹۰ میلادی شد.