دیوار اژدها

۱۱خرداد
متفاوت‌ترین دیوار شمشادی+عکس

متفاوت‌ترین دیوار شمشادی+عکس

یک پیرمرد بازنشسته شمشادهای دیوار کنار خانه‌اش را به شکل یک اژدها طراحی کرده است.