دیوارچین

۳۰خرداد
روبات‌های کارگر به ترمیم دیوارچین سرعت می‌بخشند +فیلم

روبات‌های کارگر به ترمیم دیوارچین سرعت می‌بخشند +فیلم

نوعی از روبات‌های هوشمند در عملیات ساختمان‌سازی به کمک مهندسان و کارگران آمده و آن‌ها برای سرعت بخشیدن به مراحل ساخت یاری می‌کنند.