دیواره صخره نوردی

۱۶تیر
افتتاح طولانی‌ترین دیواره صخره نوردی جهان روی یک آسمانخراش

افتتاح طولانی‌ترین دیواره صخره نوردی جهان روی یک آسمانخراش

طولانی‌ترین دیواره صخره نوردی جهان بر روی بدنه آسمانخراشی موسوم به کوپن هیل در شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک افتتاح شد.