دیوارهای مرزی

۱۳تیر
ساخت دیوارهای مرزی مجازی در آمریکا

ساخت دیوارهای مرزی مجازی در آمریکا

یک شرکت تجاری در آمریکا از ساخت دیوارهای مرزی مجازی در این کشور از طریق عقد قرارداد با کاخ سفید خبر داده است.