دیه مخصوص قتل نفس

۲۱فروردین
نحوه محاسبه دیه در ماه‌های حرام بر اساس قانون مجازات اسلامی

نحوه محاسبه دیه در ماه‌های حرام بر اساس قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه‌های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می‌شود.