دیه در ماه محرم

۰۷شهریور
مبلغ دیه در ماه‌های حرام چقدر است؟

مبلغ دیه در ماه‌های حرام چقدر است؟

یکی از وکلای پایه یک دادگستری در خصوص مبلغ دیه در ماه‌های حرام توضیحاتی ارائه کرد.