دگزامتازون

۰۶اسفند
عوارض جانبی دگزامتازون چیست

عوارض جانبی دگزامتازون چیست

تبلیغ به منظور افزایش فروش دگزا متازون با وجود عوارض جانبی زیادی که دارد خیانت به جامعه پزشکی بوده و برای سلامت جامعه مضر است.