دکور

۱۸اردیبهشت
دکورهای مناظره چه پیامی دارند؟

دکورهای مناظره چه پیامی دارند؟

طراح دکورهای مناظرات انتخاباتی گفت: در جمع بندی نهایی برای طراحی کار به این جمله رسیدم؛ انتخابات با تکیه بر قانون اساسی زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی در بستر آزادی.

۲۹تیر
عکس/ دکور جدید برنامه تلویزیونی ۹۰

عکس/ دکور جدید برنامه تلویزیونی ۹۰

دکور جدید برنامه پرمخاطب ۹۰ منتشر شد.