دکه سلامت

۲۴فروردین
استقرار دکه‌های عرضه مستقیم محصولات ضدعفونی و ماسک در شهریار

استقرار دکه‌های عرضه مستقیم محصولات ضدعفونی و ماسک در شهریار

واحد های عرضه مستقیم مواد ضد عفونی کننده دست ، ماسک و دستکش در شهرستان شهریار دایر شد .