دکمه‌ی حساس

۱۰خرداد
اپل درباره‌ی اضافه کردن دکمه‌ی حساس به نیرو روی Apple Pencil تحقیق می‌کند

اپل درباره‌ی اضافه کردن دکمه‌ی حساس به نیرو روی Apple Pencil تحقیق می‌کند

پتنت‌های ثبت‌شده‌ی اپل برای Apple Pencil نشان می‌دهد که اپل قصد دارد با افزودن قطعه‌ای جانبی، قلم خود را مجهز به کلید فیزیکی کند.