دکل ۵G

۲۵خرداد
پکن ۲۱ هزار دکل ۵G دارد

پکن ۲۱ هزار دکل ۵G دارد

به گفته مقامات در پکن بیش از ۲۱ هزار دکل نسل پنجم اینترنت همراه ساخته شده که از این تعداد بیش از ۳ هزار دکل فعال هستند.