دکل‌های تلفن همراه

۲۰مرداد
راه‌اندازی دکل‌های تلفن همراه تنگه واشی پس از یکسال / تنگه واشی همچنان بدون پوشش شبکه تلفن همراه!

راه‌اندازی دکل‌های تلفن همراه تنگه واشی پس از یکسال / تنگه واشی همچنان بدون پوشش شبکه تلفن همراه!

دکل‌های تلفن همراه منطقه گردشگری تنگه واشی پس از یکسال بلاخره راه‌اندازی شد اما همچنان بخش وسیعی از این منطقه گردشگری بدون پوشش شبکه تلفن همراه است.