دکتر کیم

۰۸مهر

واکنش مضحک رئیس فدراسیون کشتی آسیا به ناداوری علیه عبدولی

دکتر کیم، رییس کره‌ای کنفدراسیون کشتی آسیا واکنش مضحکی نسبت به حق کشی عبدولی نشان داد.