دکتر واتسون

15آگوست
بعد از بهرام زند دوبله توان از دست دادن هنرمندی را نداشت!

بعد از بهرام زند دوبله توان از دست دادن هنرمندی را نداشت!

محمد عبادی حدود پنج دهه در عرصه دوبله فعالیت کرد. به‌رغم‌ صدای خوب و نقش‌های ماندگاری که از خود به جا گذاشت، چندان اهل مصاحبه و حضور در رسانه‌ها نبود. اما کارنامه کاری او به وضوح گویای هنرش است. همکارانش از او به عنوان اسطوره‌ی دوبله یاد می‌کنند، هنرمندی که صدایش تا ابد ماندگار است.