دکتر هاشمیان

۰۳اردیبهشت
کنار گذاشتن حضرت علی (ع) ظلم به کل بشریت بود

کنار گذاشتن حضرت علی (ع) ظلم به کل بشریت بود

خانم دکتر هاشمیان، کارشناس مذهبی اظهار داشت: همه گرافتاری‌هایی که در دنیا وجود دارد، همه ارزش‌هایی که تعطیل شده و ضدارزش‌هایی که جایی در فطرت نداشته و الان ایجاد شده از کجا آمده است؟ از زمانی که حضرت علی (ع) را در سقیفه کنار زدند این اتفاق افتاد و این کار نه فقط ظلم به حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع) و خاندان اهل بیت بود که ظلم به تمام بشر تا قیام قیامت بود.

۰۶اسفند
پل های عابر پیاده شهرری نورپردازی شد

پل های عابر پیاده شهرری نورپردازی شد

قائم مقام شهردار منطقه ۲۰ تهران از ایمن سازی و نورپردازی پل های عابر پیاده در ۱۳ موقعیت پرتردد این منطقه خبر داد.