دکتر نکو

۱۴بهمن
‫نماینده ای که پرستار شد + عکس‬

‫نماینده ای که پرستار شد + عکس‬

در این گزارش با نماینده ای که شغل پرستاری دارد آشنا می شوید.