دکتر مهدی شادنوش

۱۹بهمن
توصیه‌هایی جهت افزایش اثربخشی “شیمی‌درمانی”

توصیه‌هایی جهت افزایش اثربخشی “شیمی‌درمانی”

یک متخصص تغذیه بالینی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نقش تغذیه در وضعیت بیماران مبتلا به سرطان و کاهش عوارض ناشی از روش‌های مختلف درمانی، راهکارهایی جهت کاهش عوارض شیمی درمانی و راهکارهای کنترل این عوارض را تشریح کرد.